Privacy

Google Analytics: Privacy vriendelijk

De website van InnerFlow maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina's er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die uit Google Analytics worden afgelezen worden gebruikt om het aanbod op de website te verbeteren.

Contact formulier

Via deze website kunt u ook contact met InnerFlow opnemen door het contactformulier in te vullen. U bent niet verplicht uw telefoonnummer hier in te voeren, doe dit alleen als u wil dat u wordt teruggebeld.

Contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt om contact op te nemen n.a.v. een vraag of opmerking. De gegevens die bij dit formulier worden ingevoerd worden niet opgeslagen, dit komt als e-mailbericht binnen en het bericht wordt na behandeling verwijderd.

Privacystatement InnerFlow

Voor een goede holistische massage en/of oncologische massage is het noodzakelijk, dat ik een dossier aanleg en een persoonlijke behandelovereenkomst aanga. Dit is bovendien ook een wettelijke plicht, conform de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst.

InnerFlow neemt uw privacy en de bescherming daarvan zeer serieus en zal uw persoonsgegevens en ook andere gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt InnerFlow passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Een en ander wordt nader omschreven in het Register Verwerkingsactiviteiten InnerFlow en ligt ter inzage in de praktijk.

Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

1. Persoonsgegevens:

naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt(en), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders.

2. Persoonlijke omstandigheden

Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.

3. Bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens met betrekking tot gezondheid, op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

4. Klachten

Het gaat hier om de klacht(en), die voor de cliënt de aanleiding vormt(en) om hulp te zoeken

5. Hulpvraag

De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.

6. Diagnose

Een beroepseigen diagnose m.b.t. de factoren, die de klachten mogelijk hebben doen ontstaan of in stand houden

7. Sessieverslag

Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie.

Indien gewenst kan client de hiervoor omschreven gegevens inzien, wijzigingen of laten verwijderen. Een verzoek daartoe geschiedt altijd schriftelijk.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

1. Dossierplicht

2. Bewaarplicht (de gegevens in het clientendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard)

3. Financiele administratie en facturering

Indien InnerFlow vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.